KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMINEN

Mitä kestävä kehitys on?

"Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Sen kolmeksi peruselementiksi ovat muotoutuneet ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Kestävän kehityksen tavoitteet tähtäävät siihen, että ihmiset oppivat elämään sopusoinnussa luonnon ja toistensa kanssa."

YK:n Ympäristön ja kehityksen maailman komissio 1987

 

Tervetuloa suorittamaan kestävän kehityksen edistämisen verkkokursseja. Kurssit kuuluvat ammatillisten perustutkintojen yhteiskunta ja työelämäosaaminen -tutkinnon osaan.

Kurssi sopii sinulle, joka olet kiinnostunut ympäristöstäsi ja haluat valinnoillasi vaikuttaa. Jakson aikana tutustut kestävään kehitykseen. Tavoitteena on tunnistaa kehittämiskohteita ja oppia vaikuttamaan omilla valinnoilla. Voit suorittaa 1 osp pakollisen ja/tai 3 osp valinnaisen osion. Muista tehdä ja palauttaa myös perehtymisen tehtävät.

Onnea Matkaan!

Kurssin ensimmäinen versio on kehitetty Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa AAVA -hankkeessa 2016. SITRA:n rahoittaman Kiertotalous tutuksi -hankkeen aikana 2018 kurssi päivitettiin vastaamaan uusia tutkinnon perusteita. Kurssia hallinnoi NOVIDA - ammattiopisto ja lukio.


Lähteet

Verkkokurssin materiaalina on käytetty alla olevia aineistoja:

Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksessa, Laininen, Manninen, Tenhunen 2006

Kulta Taide ja kulttuuri, Palttala, Tulkki, Vakkuri 2004

Kestävä kehitys  

Mitä kestävä kehitys on?

EDU aineistot 

© 2016 AAVA-hanke (Euroopan sosiaalirahasto), 2018 Kiertotalous tutuksi -hanke (SITRA)
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita