EKOLOGINEN KESTÄVYYS

Ekologiseen kestävyyteen voi liittää:
- luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteeminen toimivuuden säilyttäminen

- luonnonvarojen ja luonnon kestokyvyn rajallisuuden huomiointi
- ympäristöystävälliset hankinnat

- materiaalien, energian ja veden säästäminen
- uudelleen käyttö, kierrätys ja lajittelu
- säästävät ja vähäpäästöiset liikkumistavat
- turvallisuus vaarallisten aineiden käsittelyssä ja varastoinnissa


Omilla kulutustottumuksilla on vaikutusta, kun suunnitellaan ekologisesti kestävää arkea. Oma asenne kuluttamiseen ja kierrättämiseen on keskiössä. 

Ekotehokkuutta voidaan parantaa vähentämällä luonnonvarojen käyttöä, lisäämällä tuotteiden käyttökertoja ja luopumalla turhista hankinnoista.

Luonnossa olemisella on tutkitusti positiivia vaikutuksia terveyteen: laskee verenpainetta ja stressitasoa, parantaa immuunipuolustusta, parantaa itsekontrollia, vähentää impulsiivista käyttäytymistä ja ADHD:n oireita. (Metsäntutkimuslaitos Metla)

Lajiston uhanalaistuminen jatkuu lähes kaikissa elinympäristöissä sekä useimmissa eliöryhmissä. Valopilkkuja ovat rakennetut ympäristöt sekä muutamat hyönteisryhmät ja käävät, joiden uhanalaisuus on lieventynyt. (Luonnontila.fi)


Oletko miettinyt...

miten usein vietät aikaa luonnossa? Miten voit omalta osaltasi edistää ympäristön säilymistä puhtaana ja hyväkuntoisena?

© 2016 AAVA-hanke (Euroopan sosiaalirahasto), 2018 Kiertotalous tutuksi -hanke (SITRA)
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita