Kestävän kehityksen edistäminen

PAKOLLISET OSAAMISTAVOITTEET 1 osp

Tässä tehtävässä tutustut tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksiin koko tuotteen olemassaolon ajalta. Aloitat havainnoinnin valmistusraaka-aineen hankinnasta tai synnystä jatkaen aina tuotteen hävittämiseen asti. Elinkaari sisältää raaka-aineiden tuotannon, tuotteen valmistusprosessin, tuotteen varsinaisen käytön ja käytöstä poistetun tuotteen hävittämisen. Palvelun elinkaaren havainnoissa otat huomioon ne materiaalit, joita palvelussa tarvitaan.

Löydät tietoa elinkaari-käsitteestä TÄSTÄ.

Kestävän kehityksen edistämisen osaamistavoitteet ja arviointitaulukko löytyvät TÄSTÄ linkistä. Muista tehtäviä tehdessäsi verrata vastauksiasi myös niihin.


Vaihtoehto 1

Valitse jokin tuote tai palvelu omalta ammattialaltasi. Selvitä ja kuvaa tuotteen elinkaari. Pohdi lisäksi mihin asioihin voit omalta osaltasi vaikuttaa tuotteen elinkaaressa. Ota huomioon myös eettinen näkökulma.                                         

Palautettava tuotos voi olla tekstiä, kuvia, piirroksia ja videoita.

Vaihtoehto 2

Valitse tuote tai palvelu, jonka koet välttämättömäksi oman elämäsi kannalta. Selvitä ja kuvaa tämän tuotteen elinkaari. Pohdi lisäksi, mihin asioihin voit omalta osaltasi vaikuttaa tuotteen elinkaaressa. Ota huomioon myös eettinen näkökulma.

Palautettava tuotos voi olla tekstiä, kuvia, piirroksia ja videoita. 

© 2016 AAVA-hanke (Euroopan sosiaalirahasto), 2018 Kiertotalous tutuksi -hanke (SITRA)
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita