TALOUDELLINEN KESTÄVYYS

Taloudelliseen kestävyyteen voi liittää:
- luonnonvarojen säästäväinen ja tasapuolinen käyttö
- velkaantumisen ja varantojen häviämisen ehkäisy
- ekotehokkuus ja elinkaariajattelu
- materiaalien ja energian kulutuksen vähentäminen,
- tavaroiden uudelleen käyttö, jakaminen, vuokraus ja lainaus sekä jätteiden lajittelu ja kierrätys
- reilun kaupan tuotteet, ympäristömerkityt tuotteet


Kulutamme 40 % yli maapallon tuotantokyvyn. Maailman rikkain viidennes kuluttaa 80 % käyttöön otetuista luonnonvaroista. (Edu.fi)

Suomessa heitetään ruokaa vuosittain roskiin 120-160 miljoonaa kiloa eli 20-30 kiloa henkeä kohti, joka vastaa noin 7800 rekka-autollista ruokaa. Luonnonvarakeskuksen tutkimusten perusteella pelkästään kotona syntyvä hävikki verottaa jokaisen suomalaisen lompakkoa noin 125 €:lla vuodessa.

Keskivertosuomalainen kuluttaa 40 tonnia kiinteitä luonnonvaroja vuodessa eli rekka-autollisen verran. Jätettä Suomessa syntyy noin 75 miljoonaa tonnia. 60 % jätteistä päätyy kaatopaikalle. Kierrätykseen saadaan 30 % ja energian tuotantoon 10 %. Tarvittaisiin ainakin kaksi maapalloa lisää, jos kaikki maapallon asukkaat kuluttaisivat yhtä paljon luonnonvaroja kuin keskiverto suomalainen. (Lähde: Luonnonvarakeskus, LUKE)


Oletko miettinyt...

mitä kaikkea ja miten kulutat? Mitä vaikutuksia kulutustottumuksilla on ympäristölle ja yhteisöille? Onko meillä oikeus kuluttaa näin paljon? Miten voisit edistää kestävää kulutustapaa?

© 2016 AAVA-hanke (Euroopan sosiaalirahasto), 2018 Kiertotalous tutuksi -hanke (SITRA)
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita